Welkom

Onze school ligt op een rustige, groene plek in Arnhem. Ons natuurlijke schoolplein geeft kinderen veel mogelijkheid om zich te ontspannen en te ontwikkelen.

Goed onderwijs betekent voor ons dat we de kinderen stimuleren tot grootse prestaties.

Een veilig en vertrouwd klimaat bereiken we door orde, rust en structuur. Wij benaderen de kinderen op een positieve manier. 

Passend aanbod is heel belangrijk voor prima prestaties. We bieden wat uw kind past.

Kom kijken en overtuig uzelf!

Wat we verder doen

Naast rekenen, taal en lezen krijgen de kinderen lessen in woordenschatonderwijs, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, theater en het bespelen van muziekinstrumenten. 

We kiezen ervoor om de kinderen op school zoveel mogelijk rust en regelmaat te bieden en werken met heldere afspraken en regels. Rust geeft ruimte in je hoofd.

Kinderen weten waar ze aan toe zijn.