Stel cookie voorkeur in

Welkom

De Hugo de Grootschool ligt op een rustige en groene plek op de grens van de wijken het Broek, het Statenkwartier, het Spijkerkwartier, Molenbeke en Presikhaaf.

Goed onderwijs betekent voor ons:Uit de kinderen halen wat er in zit.

Door orde, rust en structuur te bieden en kinderen op een positieve manier te benaderen, is er op een leren gericht klimaat. 

Er is voor ieder kind een passend aanbod.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

 

Waar staan we voor?

De Hugo de Grootschool is een plek waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Iederen hoort erbij en wordt gerespecteerd en gewaardeerd om wie hij/zij is.

Goed onderwijs is uit de kinderen halen wat er in zit Daarin zijn we ambitieus. Er is veel tijd ingeruimd voor de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen omdat deze vakken de basis zijn voor succes op school en in de samenleving.

Wat we verder nog doen:

Naast rekenen, taal en lezen, krijgen de kinderen lessen in woordenschatonderwijs, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, theater en het bespelen van muziekinstrumenten. 

We kiezen ervoor in de kinderen op school zoveel mogelijk rust en regelmaat te bieden en werken daarom met heldere afspraken en regels.

Hierdoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn.

' We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, we kunnen ze wel allemaal laten schitteren!'