Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Op elke basisschool is een Medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met beleidszaken die met de school te maken hebben. De MR geeft instemming op en advies over allerlei zaken die de school aangaan.

De bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn bij wet geregeld en zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De MR op de Hugo de Grootschool bestaat uit twee ouders en twee medewerkers. De directeur vertegenwoordigt het bestuur in de MR-vergadering.

De MR vergaderingen zijn openbaar.

 

Leden:

  • Renata van der Hoop (moeder van Thom uit groep 4)
  • Monique Ubing (moeder van Noor uit groep 8 en Ivar uit groep 4)
  • Ilona van der Borg (vanuit het schoolteam)
  • Wietske Sanders (vanuit het schoolteam)

 

Zaken die de MR onder andere bespreekt zijn:

  • de jaarkalender
  • de financiën 
  • het taakbeleid
  • de formatie 
  • het vakantierooster

 

'Samen sta je sterk'